English Chinese (Simplified) French Japanese Korean Russian

Facebook

AddThis Social Bookmark Button

1. Hủ Tiếu Mỹ Tho (55.000đ / Tô)
"My Tho" Style Noodles Soup  (VND 55,000 / Powl)2. Bún Riêu Cua Đặt Biệt (56.000đ / Tô)
Special Fresh Crab Meat And Pig Foot, Tofu  (VND 56,000 / Powl)3. Bún Bò Huế Đặc Biệt (56.000đ / Tô)
Special “ Hue” Style Fresh Vermicelli Beef & Cold Cut  (VND 56,000 / Powl)

4. Bún Mắm Châu Đốc (56.000đ / Tô)
Fresh Vermicelli with Salted Fish "Chau Doc" Style  (VND 56,000 / Powl)

5. Phở Gà (51.000đ / Tô)
Chicken Noodles Soup (VND 51,000 / Powl)6. Bún Nước Lèo Sóc Trăng (55.000đ / Tô)
Fresh Vermicelli Soup With “Soc Trang” Style (VND 55,000 / Powl)

7. Bún Cá Hải Phòng (55.000đ / Tô)
“Hai Phong” Style Fresh Vermicelli With Mudfish (VND 55,000 / Powl)8. Bún Mọc
Fresh Vermicelli Soup With Sauted Pork Balls & Vietnames Ham

9. Bún Cá Thác Lác
Fresh Vermicelli With Fish & Dill

10. Miến Lươn
Cassava Vermicelli With Eel


Kính Chúc Quý Khách Ngon Miệng
Enjoy Your Meal