English Chinese (Simplified) French Japanese Korean Russian

Facebook

AddThis Social Bookmark Button

1. Tôm Hùm Baby Hấp Bia (Theo thời giá)
Baby Lobster Steamed in Beer (Seasonal)

2. Bún Cá Hải Phòng (50.000đ / Tô)
“Hai Phong” Style Fresh Vermicelli With Mudfish (VND 50.000 / Bowl)3. Hào Sữa Đút Lò Phômai (42.000đ / Con)
Oysters Baked with Cheese (VND 42.000 / Oyster)4. Cá Bóng Mú Hấp Hành / Chưng Tương (450.000đ / Kg)
Steamed White Bass With Onion Leaks/Soyabean (VND 450.000 / Kg)5. Cá Bò Da Nướng Giấy Bạc
Fish Cowhide Grilled By Special Paper

6. Cá Lăng Tươi Hai Món (390.000đ / Kg)
OHemibangrus Made Into 2 Dishes (VND 390.000 / Kg)7. Tôm Hùm Baby Nướng Mọi (1.700.000đ / Kg)
Grilled Baby Lobters (VND 1.700.000 / Kg)8. Tôm Càng Xanh Nướng Muối Ớt (980.000đ / Kg)
Blue Clawed Lobters Grilled With Salt And Chili (VND 980.000 / Kg)9. Cua Sốt Hành (550.000đ / Kg hoặc 245.000đ / Phần)
Crab In Onion Sauce (VND 550.000 / Kg or VND 245.000 / Portion)10. Cua Lột Rang Trứng Muối (950.000đ / Kg hoặc 155.000đ / Phần)
Roasted Soft- Shell Crab In Salted Eggs (VND 950.000 / Kg or VND 155.000 / Portion)11. Mực Hấp Gừng (120.000đ / Phần)
Steamed Squid With Ginger (VND 120.000 / Portion)12. Mực Chiên Giòn (115.000đ / Phần)
Deep Fried Squid (VND 115.000 / Portion)Kính Chúc Quý Khách Ngon Miệng
Enjoy Your Meal