Tôm - Mực - Bạch tuộc - Cua

Tôm - Mực - Bạch tuộc - Cua

Tôm - Mực - Bạch tuộc - Cua

Tôm - Mực - Bạch tuộc - Cua

Tôm - Mực - Bạch tuộc - Cua
Tôm - Mực - Bạch tuộc - Cua
Restaurant system
  • Ngon 138 Restaurant
    (028) 38430849
    138 Nam Ky Khoi Nghia, Dist 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
0
Choose the dish
+1
backtop